Internet dla domu

  • Prędkość pobierania
  • Prędkość wysyłania
  • Abonament / Umowa na 24 mies.*
  • Abonament / Umowa na 12 mies.*
  • Opłaty startowe (aktywacja, instalacja, router z Wi-Fi)
  • Prędkość pobierania
  • Prędkość wysyłania
  • Abonament / Umowa na 24 mies.*
  • Abonament / Umowa na 12 mies.*
  • Opłaty startowe (aktywacja, instalacja, router z Wi-Fi)
*Opłata abonamentowa w ostatnim miesiącu umowy powiększona jest o 5,00 zł brutto.

 

 

Wzory dokumentów: