Oferta POPC

Oferta określa warunki dostępu do infrastruktury wybudowanej w ramach projektu realizowanego w wyniku pierwszego naboru dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) pn ,,Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu bialskiego” – nr projektu POPC.01.01.00-06-0052/16

Umożliwiamy dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie:

• Dostępu do kanalizacji kablowej
• Usługi kolokacji
• Usługi BSA
• Dostępu do ciemnych włókien
• Usługi VULA
• Usługi LLU

 

Kontakt: hurt@telbialnet.com.pl

 

 

Pliki do pobrania:
 Stawka jednostkowa za 1 kWh – 0,92 PLN netto