Projekty

loga ue bez telbialu dla domu

Projekt nr POPC.01.01.00-06-0052/16 ,, Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Bialskiego”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1  „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 9 140 210,19 zł

Dofinansowanie projektu  UE: 5 053 124,32 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie dostępu do internetu o gwarantowanej, minimalnej przepustowości 100 Mb/s dla 2099 na 2600 wykazanych gospodarstw oraz 1863 na 2357 punktów adresowych zgodnie z przygotowana koncepcją budowy sieci, w których nie jest opłacalna budowa sieci na zasadach rynkowych.

ZBL Telbial Sp. z o. o. zamierza zapewnić dostęp do sieci internetowej o standardzie NGA mieszkańcom powiatu bialskiego, którzy byli do tej pory objęci zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Projekt ma na celu budowę infrastruktury światłowodowej na etapie „ostatniej mili”, czyli na ostatnim odcinku bezpośrednio łączącym użytkownika z sygnałem.

Realizacja projektu w sposób istotny wpłynie na pomniejszenie znaczących różnic w zakresie dostępu do infrastruktury teleinformatycznej oraz wesprze rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie powiatu bialskiego.

 

Zapytania ofertowe »